Čištění kanalizace

Instalatérské práce

Čištění kanalizace

Čištění kanalizace je velmi důležitým prvkem. V současné době se již potrubí a stoky čistí pomocí recyklačních vozů. Díky tomuto způsobu odpad nutnost jezdit pro vodu. Proběhne kontinuální odsávání pevných nečistot z kanalizace, proto se materiál dále neusazuje po směru toku a odpadá ruční těžení tohoto odpadu. Rovnou získáte možnost odvozu vytěženého materiálu v cisterně, rovnou na skládku. Do čištění kanalizace patří havarijní čištění, čištění bytových odpadů, čistění domovních stupaček, čištění ucpané kanalizace, frézování domovních stoupaček, čistění domovních kanalizačních přípojek, čištění koupelnových výpustí, dvorních dešťových vpustí, dešťových svodů a také revize šachet. Pokud tedy potřebujete tyto a nebo podobné služby, máte možnost objednat si jednu z obrovského množství společností, které se zabývají čištěním kanalizací.

Pokud se budete domlouvat telefonicky, je dobré popsat co nejpřesněji Váš problém, aby si mohli pracovníci firmy udělat dostatečný obrázek o Vašich problémech. Součástí služeb pro Vás bude i čištění protlaků, propustků a zatrubněných vodotečí. Samozřejmostí je mytí ploch vysokotlakou pistolí, stejně jako čištění kanalizace touto metodou. Díky obrovskému tlaku vody, který dosahuje stovek atmosfér, dochází k efektivnímu odstranění nečistot na povrchu kanalizace. Po této proceduře je vhodné nechat celou vnitřní plochu vysanovat.

U mnoha společností budete mít také možnost nakoupit si celý balíček služeb, na čemž značně ušetříte. Všechny konkrétní a kontaktní informace najdete na internetových stránkách společností a nebo ve zlatých stránkách.

Vložil Čištění kanalizace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Tlaková kanalizace

Vysokotlaká kanalizace není již od devadesátých let žádným nevídaným prvkem. Vysokotlaká znamená to, že splašková voda je odváděna pomocí čerpadla, která je umístěné v čerpací šachtě. Do šatky se dovádí splašková voda z domů a bytů. Čerpadlo je je objemové a je vybaveno také drtícím zařízením nečistot. Je řízeno automaticky díky snímači hladiny. Jakmile hladina dosáhne horního čidla, sepne se čerpadlo a dojde k vyčerpání celé šachty. Jakmile bude splašková vody vyčerpána pod určitou úroveň bude zase čerpadlo automaticky vypnuto. Při tomto systému se využívají potrubí, která mají průměr 40 – 110 milimetrů.

Díky tomu se docílí optimální konfigurace, která zabrání ucpání potrubí. Na tento samočistící efekt je záruka v délce dvaceti let. Pokud budou výkopu na vytvoření spádu pouze do hloubky 0,9 – 1,2 metru, pak budou náklady nízké, protože se jedná o hloubku v níž nedojde k zamrznutí. Spotřeba energie je také velmi nízká, je odhadována na 70 kWh za rok na tří člennou rodinu. Existuje také gravitační kanalizace, kde je velká hloubka založených stok, pro zajištění spádu.

Má nízkou samočistící schopnost a je zde také možnost vniknutí jedovatých a výbušných látek do stoky. Dalším typem je vakuová kanalizace, která je náročná na výstavbu, protože potřebuje přesné uložení potrubí. Tento systém je také citlivější na nečistoty v odpadních vodách. Také je potřeba, aby sací ventily byly dokonale těsné. Náhradní díly jsou dostupné pouze od jednoho dodavatele a je zde nebezpečí vniknutí nebezpečných látek.

Vložil Čištění kanalizace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Pražské vodovody a kanalizace

Pražské vodovody a kanalizace se starají o vodu v Praze a všech jejích městských částech. Právě Pražské vodovody a kanalizace jsou největším podnikem svého druhu v České republice. Stoprocentním akcionářem společnosti je Veolia Voda. Původní název zněl Vivendi Water, byl změněn v roce 2002. Akciová společnost vznikla v roce 1998. Pražské vodovody a kanalizace jsou hlavním a jediným zástupcem podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky. Vodárny zásobují pitnou vodou asi 1,25 milionu obyvatel Prahy a také dalších 200 tisíc obyvatel jiných oblastí.

Celková délka vodovodní sítě, která je pravidelně spravována je 3 698 kilometrů. Vodovodní přípojky dosahují délky 767 kilometrů. Celkový počet vodovodních přípojek na tuto síť je 108 452 kusů. Celkem byla na těchto přípojkách evidováno 3 990 závad a poruch. Počet odběrových míst je roven 109 721. Celkem najdete v Praze tři úpravny pitné vody. Čerpacích stanic je na celém území této sítě celkem 45. Počet vodojemů se vyšplhal až na 68. Objem každého z nich je roven 949 600 metrů krychlových, což je obrovské množství.

Úpravny vody se nacházejí na Želivce, odkud vede štolový přivaděč délky 51,97 kilometrů. Druhá úprava vody je v Káraném. Voda v této vodárně je získávána ze 680 vrtaných studní a tvoří 26 procent Pražského zásobování. Úpravna vody v Podolí je velmi unikátní stavbou a dodnes slouží jako důležitý rezervní zdroj pro případy omezení dávek jiných zdrojů.

Vložil Vodovody a kanalizace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Odvětrání kanalizace

Odvětrání kanalizace patří k jedněm z nejdůležitějších činností. Komínky na odvětrání kanalizace můžete vidět na mnoha místech. Komínky jsou určeny také pro průchod kabelů a jsou vybaveny integrovanou bitumenovou manžetou. Ta může bít nahrazena i obyčejnou PVC manžetou. Komínky na odvětrání kanalizace se vyrábí samozřejmě i na zakázku, protože mnohdy je nutné velmi individuální řešení. Výška těchto komínků je různá. Může se s nastavením dosáhnout výšky až dvou metrů. Standardní výška je však třicet centimetrů.

Manžeta komínku může být také vyrobena na zakázku, podle manžety izolace. Tou může být EPDM, TPO, FPO, PE, STE a mnoho dalších materiálů. Součástí balení je vždy i dešťová krytka, které zabraňují vstupu deště a mnohdy i jiných částic či těles. Potrubí pro odvětrávání kanalizace je vedeno až nad střechu. Toto potrubí by mělo být přímé a svislé.

Do atmosféry musí ústit ve výšce půl metru na střechou. V místech kde je možné vniknutí cizích těles, se musí vybavit krytkou. Nejmenší vodorovná vzdálenost, která je mezi tímto potrubím a trvale obývanými prostorami je minimálně tři metry. Pokud bude vzdálenost menší, je potřeba vyústit potrubí minimálně jeden metr na tímto otvorem. S potrubím souvisí ještě další náležitosti, které zjistíte na internetu.

Vložil Čištění kanalizace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Brněnské vodárny a kanalizace

Brněnské vodovody a kanalizace slouží občanům již od roku 1872. Hlavní činnost, kterou společnost provozuje je provoz vodovodů a kanalizací, které jsou určeny pro veřejnou potřebu. Samozřejmě výroba a dodánvka pitné vody je jednou z nejdůležitějších s činností. Samozřejmě dochází i k vyhledávání poruch a jejich následnému odstranění.

Provádí se také vytyčování vodovod a kanalizací. Revize kanalizací se provádí pomocí kontroly videokamerou. Do činnosti spadá také odvádění a zabezpečení dešťových vod. Všechny činnosti, které jsou v kompetenci vodáren a kanalizací jsou nezbytné pro správný chod města.

Brněnské vodárny poskytují své služby i pro Kuřim, Modřice, Vranov Moutnici, Skorotici, Dolní loučky, Doubravník a celou řadu dalších obcí, které statutární patří pod Brno. Na oficiálních stránkách najdete informace týkající se jakosti vody, aktualit a formulářů. Na stránkách najdete i ceník vodného a stočného. Ceny jsou zde uvedeny  v korunách za metr krychlový, tedy jeden kubík. Vodné v roce 2011 je 28,06 a stočné v roce 2011 je 32,11.

Najdete zde i další informace vztahující se na jednotlivé městské části. Velmi zajímavým článkem je i diskuse ohledně kuchyňských drtičů. Pokud na se o tuto věc zajímáte, možná po přečtení článku změníte názor a zjistíte, že drtiče mohou napáchat vážné škody.

Vložil Vodovody a kanalizace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Opravy kanalizace

Opravy kanalizací jsou naprosto běžnou službou. Jakmile se vyskytne jakákoliv porucha na kanalizaci, ihned volejte firmy zabývající se těmito opravami. Samozřejmostí budou sanace a opravy či revize šachet a jímek. Opravy a revize jímek se provádí pomocí speciálního sanačního betonu. Díky tomu se zamezí průsaku v revizní šachtě. Společnosti zabývající se opravou kanalizací jsou schopny vybudovat nebo opravit také žlab, vysanovat stěny, revizní šachty, jímky a mnoho dalších věcí. Hlavním nábojem práce je však výměna starých či výsadba nových rozvodů domovní kanalizace. Samozřejmostí je oprava domovních dvorních i horských vpustí.

Výměna koupelnových vpustí, oprava dešťových svodů i odpadních potrubí. V portfoliu služeb nemůže chybět ani výstavba odvodňovacích žlabů. Problém není ani výstavba domovních kanalizačních přípojek. Společnosti Vám poslouží i bodovými opravami na kanalizacích, které jsou objeveny revizí potrubí, která se provádí pomocí kamery. V dnešní době se také provádí bez výkopové opravy vyvložkováním potrubí. Pokud Vás některý z těchto problémů trápí, není nic lepšího než si nechat opravit závadu pomocí specializované firmy. Sami byste této opravy nebyli mnohdy ani schopni. Tyto společnosti disponují vším vybavením, které je na tyto práce potřeba.

Frézování kanalizace probíhá díky speciálním přístrojům, které jsou schopny prorazit si cesty každým terénem. Pokud budete chtít zabránit prorostení kořenů do potrubí, je vhodné aplikovat sanační rukávy pomocí vyvložkování.

Vložil Vodovody a kanalizace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Čištění kanalizace Praha

Čištění kanalizací patří k dalším velmi potřebným službám. Společnosti, které se zaměřují na tuto službu nabízí čištění kanalizací a odpadů v bytových domech a bytech. Samozřejmostí je čištění kanalizace venkovní a dešťové. Odpady se mohou čistit i motorovým perem a tlakovou vodou. Samozřejmě se provádí revize odpadních cest.

Součástí jsou instalatérské práce i havarijní služba, která je k dispozici v případě náhlé poruchy odpadních vod. Čištění odpadů se provádí několika způsoby, jsou to mechanické čištění a tlakové čištění. Mechanické čištění se aplikuje na kanalizace, odpady od umyvadel, van, gulí, dřezů, sprchových koutů, toalet a dalších zařízení.

Samozřejmostí je také tlakové čištění, které se provádí pomocí vodního paprsku, který je produkován vodním čerpadlem, které je umístěno ve voze s nádrží. Tlak je samozřejmě regulovatelný. Maximální výše tlaku je až neuvěřitelných několik atmosfér. Na toto výkonné čerpadlo je pomocí hydraulického bubnu připojena tlaková hadice, která má délku desítky metrů. Na konci je vyměnitelná tryska.

Čištění vodním paprskem je velmi účinné a dokáže odstranit všechny usazeniny a nečistoty v odpadních vodách. Toto čištění však není vhodné pro všechny typy odpadů a potrubí, je třeba, aby potrubí byla z velmi odolného materiálu.

Vložil Čištění kanalizace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Instalatéři

Instalatéři jsou jednou z nejvíce vyhledávaných skupin řemeslných pracovníků. Jejich služby potřebuje všichni. Starají se nám o vodovodní potrubí, odtokové a odpadní cesty, správnou činnost topení a také o revize a úpravy plynového vedení. Instalatéři dokáží opravit všechny závady na vodo, topo a plynu. Je však potřeba si je zavolat dopředu, jelikož jsou velmi vytížení. Ke své práci používají speciální nářadí, kde vévodí řezačka na plastové trubky, také tavička na trubky, pomocí níž se dělají trubková kolena, kde je potřeba.

Instalatéři jsou připraveni opravit Vám všechny závady, většinou garantují nejnižší ceny. Otázka je také jak moc je potřebná oprava rozsáhlá a komplikovaná. Mnohdy pracují ve dvou, jelikož je práce efektivnější a také mnohem rychlejší. V důsledku je pak jedno, zda platíte dva pracanty za jeden den či jednoho za dva dny práce. Navíc mnohdy nasávají situace, kdy jeden člověk není schopen opravy kvůli komplikovanému rozmístění nebo kvůli tomu, že nedosáhne na potřebná místa.

Samozřejmě před každou předem domluvenou prohlídkou je potřeba si pořádně prohlédnout místo opravy a naplánovat postup opravy, díky tomu bude mít přehled o pracích a také je předem možná finanční kalkulace, která je však hrubá, protože mohou vzniknout komplikace.

Vložil Instalatér | Štítek , , , | Zanechat komentář

Instalatéři Brno

Brno je dalším velkým městem, které nabízí pestrou nabídku instalatérských prací. Můžete si zavolat instalatéra při problémech s vodovodním vedením, kanalizacemi a odpadními vedeními a podobně. Samozřejmě je také velmi důležité udržovat ve správném chodu také vedení pro plyn. S tímto mohou nastat nepříjemné komplikace v případě úniku plynu panují zásadní pravidla. Nesmíte v žádném případě mačkat vypínače světla, ani zapínat jakékoliv elektrické spotřebiče.

Musí dojit k uzavření plynu a také ihned se musí budova začít větrat a vyklidit. Následně musejí přijet plynaři a pomocí přesného měření zjistit úroveň plynu. Pokud si zavoláte instalatéra nemůžete čekat, že přijde ihned.

Samozřejmě v akutních případech, kdy se jedná již výše zmíněnou poruchu plynu a nebo prasknutí trubky se jedná velmi rychle. Pokud si předem chcete domluvit výměnu potrubí či něco podobného, budete si muset počkat. Instalatéři ke své práci potřebují také značné množství nářadí. Používají speciální řezačky na plastové trubky a také tavné pistole.

Instalatéři mohou při zavádění nových potrubí používat také speciální bourací kladiva, která jim ulehčují a urychlují práci. Každý instalatér musí být schopen na požádání předložit všechny potřebné zkoušky a také potvrzení, že je schopen a vyškolen ke svojí práci.

Vložil Instalatéři poptávka | Štítek , , , | Zanechat komentář

Instalatéři Praha

Praha jakožto největší město v České republice nabízí i nejvíce možností na instalatérské práce. Jelikož je zde největší poptávka, je logicky i největší nabídka. Instalatérské práce zahrnují kompletní opravy vodo, topo a plynu. Také se využívají při stavbě nových domů a budov, jelikož je potřeba do nich natáhnout všechny sítě.

Právě na tom se podílejí také instalatéři. Díky nim si můžete užívat luxusu dnešní doby a používat vodu, topení a plynové spotřebiče. Při práci je třeba dávat velký pozor. Protože při úpravě potrubí na plyn je nutná naprostá přesnost. Navíc plyn je nejvíce nebezpečnou věcí, kterou v bytě či domě používáme. Pokud by došlo k úniku plynu, může to mí katastrofální důsledky.

Instalatéři se podílejí také na opravách septiků a odpadních zařízení, které samozřejmě souvisí s vodou. Pokud se dělá nové vedení pro vodu, je velmi důležité, aby bylo provedeno precizně. Pokud se totiž trubky zapraví a zabetonují nesmí z nich unikat voda. Pokud tento případ nastane mnohdy se závady zjistí až v zimě, pokud tato vlhkost zamrzne, dojde k popraskání podlahy či jiných částí. Před zabetonováním se tedy musí všechno poctivě překontrolovat a případně uvézt do dokonalého stavu.

Vložil Instalatéři poptávka | Štítek , , , | Zanechat komentář